Żurawie, dźwignice, konstrukcje stalowe

Żurawie

Urządzenia dźwignicowe:
SUWNICE, WÓZKI WIDŁOWE, ŻURAWIE, WCIĄGARKI, DŹWIGNIKI, PODESTY RUCHOME, SZTAPLARKI ITP.

  • Modernizacje, remonty oraz wytwarzanie nowych zespołów i podzespołów,
  • Naprawa oraz modernizacja uszkodzonych elementów nośnych. Regulacja podtorzy.

Żurawie stałe, przenośne oraz trawersy

  • Naprawa metodami TIG , MIG uszkodzonych elementów.

Spawanie aluminium:

  • Wytwarzanie żurawi słupowych i przenośnych od 125 do 1000 kg oraz modernizacja i naprawa,
  • Wytwarzanie, modernizacja oraz naprawa trawers różnych typów i wielkości,
  • Montaż żurawi przenośnych na pojazdach samochodowych z wykonaniem dokumentacji zabudowy, dostawą urządzenia i jego montażem według zatwierdzonej przez UDT dokumentacji wraz z odbiorem.

Usługi inżynieryjne i inne:

  • Opracowanie ekspertyz i technologii w zakresie spawalnictwa,
  • Opracowanie projektów przystosowania udźwigowienia hal produkcyjnych,
  • Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów technologicznych.

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Wentowska  tel. : 502 785 997

Bartłomiej Białas tel. : 506 06 21 22

Żurawie