Pompy do betonu

Pompy do betonu

Modernizacja, naprawa, rejestracja i badania okresowe urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

Osoba do kontaktu:

KATARZYNA WENTOWSKA tel. 502 785 997